top of page
・Về việc đặt chỗ・

◆Phương thức thanh toán là thẻ tín dụng, PayPal, tiền mặt, PayPay và LINE Pay.

◆Tiền mặt/PayPay/Nếu bạn muốn sử dụng LINE Pay, vui lòng chọn [Thanh toán trực tiếp] và thanh toán tại studio vào ngày học.

​◆Bạn có thể đặt chỗ mà không cần đăng ký làm thành viên, nhưng bạn sẽ phải nhập tên và thông tin khác của mình hai hoặc ba lần khi đặt chỗ. Đăng ký làm thành viên sẽ giúp việc nhập đặt chỗ, hủy đặt chỗ và kiểm tra trạng thái đặt chỗ hiện tại trở nên dễ dàng hơn, kể cả lần đầu tiên. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đăng ký làm thành viên vì sẽ không phải trả thêm phí.

​◆Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu các hoạt động trực tuyến, chúng tôi cũng chấp nhận đặt chỗ và yêu cầu trên [LINE chính thức].

 Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.

 

Bấm vào đây để đăng ký làm bạn bè

bottom of page