top of page

lịch học

Tháng 11 năm 2023~

*Nếu bạn muốn nhận Liệu pháp Chăm sóc Yoga và muốn đặt chỗ ngoài thời gian đã nêu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận.

Lịch 2024 đen trắng, đơn giản, hiện đại, kể cả ngày lễ, bắt đầu vào thứ Hai, lịch hàng tháng.jpg

・Bài học bên ngoài thứ Hai Khóa đào tạo giảng viên RYT200 Kỹ năng thực hành/Giảng viên giải phẫu và sinh lý học

Bài học bên ngoài Shiva Yoga Studio Asahicho (Ga Machida tuyến Odakyu Odawara)

・Bài học ngoại khóa thứ Ba Nozuda Park Park Yoga (được tài trợ bởi Sports Park Partners Machida)

・Bài học bên ngoài thứ Tư Yogaratly Tamagawa Gakuen (Ga Tamagawa Gakuen tuyến Odakyu)

IMG_5879.jpeg
bottom of page